ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ)

Silkolene PRO SRG 75

Περιγραφή: Πλήρως συνθετικό εστέρων αγωνιστικό λιπαντικό κιβωτίων ταχυτήτων. SAE 75W

Περιεχόμενο: 1 L

Κωδικός: 156401


Silkolene V-TWIN 80W-90

Περιγραφή: Ειδική βαλβολίνη για ορισμένες εφαρμογές μετάδοσης κίνησης Harley Davidson. API GL-5

Περιεχόμενο: 1 L

Κωδικός: 127421


Silkolene COMP GEAR

Περιγραφή: Ημισυνθετικό λιπαντικό εστερικής βάσης κιβωτίων ταχυτήτων. SAE 80W-90

Περιεχόμενο: 1 L

Κωδικός: 127411


Silkolene GEAR OIL LIGHT

Περιγραφή: Βαλβολίνη κιβωτίων ταχυτήτων μοτοσικλετών υψηλών επιδόσεων. SAE 75W-80, API GL3/GL-4

Περιεχόμενο: 1 L

Κωδικός: 128411


Silkolene GEAR OIL MEDIUM

Περιγραφή: Βαλβολίνη κιβωτίων ταχυτήτων μοτοσικλετών υψηλών επιδόσεων. SAE 85W-90, API GL3/GL-4

Περιεχόμενο: 1 L

Κωδικός: 128412


Silkolene BOA 80W-90

Περιγραφή: Υψηλής απόδοσης βαλβολίνη υποειδών γραναζιών για κιβώτια ταχυτήτων και τελικές μεταδόσεις κίνησης. SAE 80W-90, API GL-4/GL-5

Περιεχόμενο: 500 ml

Κωδικός: 128431


Silkolene SCOOTER GEAR OIL

Περιγραφή: Προηγμένη βαλβολίνη για συστήματα μετάδοσης κίνησης scooter. SAE 80W-90, API GL-4

Περιεχόμενο: 125 ml

Κωδικός: 128421

ΥΓΡΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Silkolene RSF 2.5

Περιγραφή: Yγρά αναρτήσεων υψηλού δείκτη ιξώδους. Χρησιμοποιούνται από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές μοτοσικλετών. Μπορούν να αναμιχθούν μεταξύ τους. ISO 15

Περιεχόμενο: 1 L

Κωδικός: 158441


Silkolene RSF 5

Περιγραφή: Yγρά αναρτήσεων υψηλού δείκτη ιξώδους. Χρησιμοποιούνται από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές μοτοσικλετών. Μπορούν να αναμιχθούν μεταξύ τους. ISO 22

Περιεχόμενο: 1 L

Κωδικός: 158442


Silkolene RSF 7.5

Περιγραφή: Yγρά αναρτήσεων υψηλού δείκτη ιξώδους. Χρησιμοποιούνται από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές μοτοσικλετών. Μπορούν να αναμιχθούν μεταξύ τους. ISO 32

Περιεχόμενο: 1 L

Κωδικός: 158443


Silkolene RSF 10

Περιγραφή: Yγρά αναρτήσεων υψηλού δείκτη ιξώδους. Χρησιμοποιούνται από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές μοτοσικλετών. Μπορούν να αναμιχθούν μεταξύ τους. ISO 46

Περιεχόμενο: 1 L

Κωδικός: 158444


Silkolene RSF 15

Περιγραφή: Yγρά αναρτήσεων υψηλού δείκτη ιξώδους. Χρησιμοποιούνται από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές μοτοσικλετών. Μπορούν να αναμιχθούν μεταξύ τους. ISO 100

Περιεχόμενο: 1 L

Κωδικός: 158445


Silkolene SF 20

Περιγραφή: Yγρά αναρτήσεων υψηλού δείκτη ιξώδους. Χρησιμοποιούνται από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές μοτοσικλετών. Μπορούν να αναμιχθούν μεταξύ τους. 

Περιεχόμενο: 1 L

Κωδικός: 158446


Silkolene SF 30

Περιγραφή: Yγρά αναρτήσεων υψηλού δείκτη ιξώδους. Χρησιμοποιούνται από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές μοτοσικλετών. Μπορούν να αναμιχθούν μεταξύ τους. 

Περιεχόμενο: 1 L

Κωδικός: 158447


Silkolene 02 SYNTHETIC FORK OIL

Περιγραφή: Πλήρως συνθετικά υγρά αναρτήσεων για αγωνιστικές χρήσεις. ISO 22

Περιεχόμενο: 1 L

Κωδικός: 158411


Silkolene 05 SYNTHETIC FORK OIL

Περιγραφή: Πλήρως συνθετικά υγρά αναρτήσεων για αγωνιστικές χρήσεις. ISO 46

Περιεχόμενο: 1 L

Κωδικός: 158412